Driftsresultater

Produktion

Nedenstående tabel viser vindmøllens produktion i kWt.

Produktionsgrafer:

2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998

Akkumuleret produktion i forhold til budget

Miljøgevinst

Vindmøllens produktion har givet følgende besparelser i forhold til traditionel kulkraft:

Besparelserne er beregnet på baggrund af elværkernes og Miljøstyrelsens tal for produktion af en kilowatttime på et kulkraftværk.